Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stravování

 Organizace výdeje stravy:
Svačina:  8 : 35 hodin ml.děti
              8 : 45 hodin st. děti
-    na vydávacím okénku jsou připraveny tácky, hrnky s nápoji,
      talířky se svačinou pro  každý stolek, konvice s nápoji na přidání
-    děti se obsluhují samostatně, starší pomáhají mladším
-    všechny děti si samostatně odnáší použité nádobí na odkládací okénko

Oběd:     11:35 hodin (ml.děti)
               11:45 hodin (st.děti)
-   na vydávacím okénku jsou připraveny talíře, příbory, sklenky s nápoji
-   p. kuchařka nalévá polévku každému dítěti, použité talíře si odnáší
      každý sám
-    hlavní jídlo vydává p. kuchařka vydávacím okýnkem, starší děti si pro
      jídlo chodí samy, mladším je přináší učitelka
-    použité nádobí odnáší děti samostatně

Odpolední svačina: 14:35 hod.
-    na vydávacím okénku jsou připraveny tácky, hrnky, ovoce, mléčné  
výrobky, pečivo
-    děti se obsluhují samostatně

Učitelky střídají přiměřeně řízené aktivity se spontánními a vhodnou relaxací dětí.
Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně
a napomáhají v jejich uspokojování.
       Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav ovzduší či povětrnostní podmínky. Pobyt venku je zaměřen na pohybové aktivity dětí s využitím přírodního terénu v blízkém okolí. Děti mají dostatek volného pohybu i na školní zahradě.

Pobyt venku: dopoledne     9:45-11:30 (ml.děti)
                                          10:00-11:40 (st.děti)
                        odpoledne  15:00-15:30

V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Po poslechu pohádky je dětem se sníženou potřebou spánku nabízen jiný klidný program.

Zaměstnanci školy jsou dětem kladným vzorem v zásadách zdravého životního stylu.

 

zpět