Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizace vzdělávání

 

Přijímání dětí:
Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením školní docházky a děti, jimž byla odložena školní docházka o 1 rok.
Děti mohou být přijaty k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku ( kritéria přijímání viz. Školní řád).

Složení tříd přizpůsobujeme požadavkům rodičů, sourozeneckým a kamarádským vztahům mezi dětmi. Mateřská škola umožňuje integraci postižených dětí. Věkově smíšené skupiny dětí  využíváme ke zdravému průběhu adaptačního období nových dětí. Osvědčila se i přítomnost všech pedag.pracovnic v prvních dnech pobytu dítěte v mateřské škole v době scházení dětí a v době dopoledních činností a aktivit.
              
Charakteristika jednotlivých tříd, vnitřní uspořádání:
Mateřská škola má dvě, velikostně rozdílné třídy. Obě jsou vybaveny moderním, novým nábytkem, didaktickým materiálem a  hračkami, které jsou dětem volně přístupné. Vybavení odpovídá věkovému složení dětí.
     Třída v přízemí slouží ke scházení a rozcházení dětí z MŠ, a ke společnému    stolování. Uskutečňují se zde, kromě vzdělávání dětí, divadelní a kouzelnická představení, besídky pro rodiče, tvořivá odpoledne rodičů a dětí, společné oslavy svátků či mimořádných událostí.
     Třída v patře je rozlohově podstatně menší. Je vybavena audiovizuální technikou, novými hračkami a tělovýchovným náčiním. Slouží, kromě vzdělávání dětí, k výuce Aj, k pískání na flétny, a klidovým aktivitám pro děti se sníženou potřebou spánku.
Schodiště je zabezpečeno uzavíratelnou brankou.

Věkové složení dětí je od 2 do 7 let. Formálně jsou děti rozděleny přiměřeně podle věku do dvou smíšených tříd. Neformálně si mohou děti libovolně vybírat z nabídky činností na obou třídách a průběžně se tak během dne prostřídat u různých aktivit, které je zaujmou.
Dodržován je pouze maximální počet dětí na dané třídě. V rámci utváření dětských vztahů chceme udržovat sounáležitost celého kolektivu dětí. Třídní programy jsou tomuto způsobu vzdělávání dětí přizpůsobeny, dílčí cíle jsou
plněny paralelně na obou třídách. Vzhledem k volnému pohybu dětí mezi nabízenými činnostmi v jednotlivých třídách  je nutná symbióza plánování a spolupráce všech učitelek.    obrazek-11.jpg 

 

 

 

 

 

pokračování